Audyt legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Kancelaria Brighton&Wood sporządza na zlecenie firm i ich kontrahentów audyt dot. legalności zatrudnienia i prawidłowości stosowanych procedur w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Audyt Legalności Zatrudnienia to wszechstronne zbadanie istniejących praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Każdy audyt kończy się obszernym raportem, w którym wskazujemy na ryzyka i na sposoby uniknięcia ich. Omawiamy w nim także możliwości optymalizacji oraz konieczne zmiany wynikające z naruszenia przepisów, a także z przyjęcia niewłaściwego lub nieoptymalnego trybu transgranicznego zatrudnienia.

Kontakt z kancelarią Brighton&Wood